January 5, 2006

Що таке "синтаксичний цукор"

При описі сучасних мов програмування часто вживається такий метафоричний термін: синтаксичний цукор - це конструкції мови, які не вводять нові абстракції, а дають більш короткі або більш звичні позначення для існуючих абстракцій.

No comments: