November 16, 2011

Coverflow

Here is theory how to implement coverflow scrolling


Given:

 1. S - height of container
 2. k - height of zone where badges are shown without folding (k < S)
 3. h - height of a badge (h < k)
 4. n - amount of badges
Problem:
Find top (y?) position of each t badge (t in [0..(n-1)]) if the list scrolled by q factor (q in [0;n*h-k] where 0 - means showing top badges without folding, n*h-k - means showing bottom badges without folding)

Solution:
We need an interpolator function f(x) which is
 1. Is defined in [0;1] and rising
 2. f(0) = 0
 3. f(1) = 1
This function defines how badges are folded
Good example of such function is f(x) = x*x

Calculation
v = n*h-k
z = t*h
p = q/v
alpha = (S-k)/(f(p)+f(1-p))

Then
1. y = alpha * f(z/v) if z < q
2.  y = z + alpha * f(p) - vp if z >= q and z <= q+k
3. y = S - alpha * f((n*h-z)/v) if z > q + k


 

November 10, 2011

Printing from an Android application

Printing Directly to a Network Printer
Send 2 Printer - Payable Android app which provides api for 3rd party apps for printing

May 27, 2011

Convert size for different densities of android screensApril 12, 2011

Модифікована розкладка клавіатури для Windows

Перевірялось на Windows 7
Розкладка Ukrainian Solvek.

Для тих кому хто хоче переключати тільки між двома розкладками (англійською та українською) і рідко вводить російські літери.

На основі розширеної української розкладки для Windows 7, але додані російські літери, що доступні через правий Alt (Alt gr).

Робилось за допомогою майкрософтівської проги Microsoft Keyboard Layout Creator 1.4

Скачати можна звідси (включає вихідний файл для MKLC)

March 16, 2011

How to determine DPI of a screen by resolution in pixels and screen size

Given:
Screen resolution in pixels (w*h)

Screen size in inches (d - diagonal)

DPI = sqrt(w*w+h*h)/dFebruary 15, 2011

Converting attributes of a view in layout to attributes in styles

If you are developing for android and want quickly convert text like
     
          android:layout_width="wrap_content"
          android:layout_height="wrap_content"
          android:layout_gravity="center_horizontal"
          android:text="Congratulations!"
          android:textColor="@color/setup_tracking_title"
          android:textSize="32dip"
          android:textStyle="bold"
          android:layout_marginTop="40dip"
          android:shadowColor="#ffffffff"
          android:shadowDy="1"
          android:shadowDx="0"
          android:shadowRadius="1"/>
to style format
<item name="android:layout_width">wrap_content</item>
<item name="android:layout_height">wrap_content</item>
<item name="android:layout_gravity">center_horizontal</item>
<item name="android:text">Congratulations!</item>
<item name="android:textColor">@color/setup_tracking_title</item>
<item name="android:textSize">32dip</item>
<item name="android:textStyle">bold</item>
<item name="android:layout_marginTop">40dip</item>
<item name="android:shadowColor">#ffffffff</item>
<item name="android:shadowDy">1</item>
<item name="android:shadowDx">0</item>
<item name="android:shadowRadius">1</item>
Use this  regular expression \s*([^=]+)="([^"]*)" for finding and this value for replacing <item name="\1">\2</item>

February 11, 2011

Персоніфікація 2011 (Звіт до пенсійного фонду)

Сьогодні здав звіт в пенсійний фонд. Все нижче наведене стосується ФО платника єдиного податку, який впродовж 2010 року сплачував єдиний податок у розмірі 200 грн та в другій половині року сплачував доплату до пенсійного фонду.
Звіт здававя в Дарницькому районі м. Києва (адреса Вербицького 9)
Цей звіт потрібно здати до 1 квітня 2011 року. Бланки відрізняються від минулорічних.
Всі папери спочатку нести до свого інспектора, який сидить в каб. 16 чи 18 (до кого саме в кабінеті звертатись - залежно від вулиці проживання), а тоді занести на другий поверх - там вже інспектор визначається за першою літерою прізвища.

Потрібно здати такі документи
 1. Ксерокопії всіх квитанцій за 2010 рік
  1. Єдиний податок
  2. Доплати в ПФ
 2. Ксерокопію свідоцтва платника єдиного податку
 3. Додаток 5
 4. Таблиця 2
Бланки "Додаток 5" та "Таблиця 2" можна купити в цьому ж приміщенні, вхід з правого боку - підвал. Кожен бланк, а також кожна сторінка ксерокса там 1 грн.

В Додаток 5 заповнюються поля (там є зразки)
 1. Звіт за рік
 2. Ідентифікаційний код
 3. ПІБ
 4. Вихідний № у страхувальника (він в мене фігурував у квитанціях доплати в ПФ в графі Призначення, це не номер свідоцтва платника єп чи свідоцтва фоп, цей номер у мене має вигляд NN-NNNNN, де N - цифра, в принципі кабінеті на першому поверсі вам його можуть сказати)
 5. Дата
 6. Код органу (для Дарницького району Києва 26224)
 7. Далі в таблиці ставиться "1" в двох клітинках в колонці "Кількість аркушів": рядок 2 та всього.
 8. Далі знову свій податковий код, підпис, та ПІБ
Таблиця 2
 1. Звіт за рік
 2. Ідентифікаційний код
 3. ПІБ
 4. "Повідомляю ..." - знову свій ПІБ
 5. Система оподаткування - платник єдиного податку
 6. Номер реєстрації платника - знову номер з квитанцій доплати
 7. Адреса
 8. Телефон
 9. "Кількість членів..." - риска
 10. Далі заповнюєтсья таблиця, в ній мають бути заповнені такі колонки №, Місяць (всі місяці), фізичної особи..., Фактично сплачених... - під двома останніми колонками ввести значення які подані далі (в обох колонках те саме значення)
 11. Підпис, ПІБ
 12. Дата, підпис ще раз
Якщо ви правильно сплачували єдиний податок та доплату в ПФ, суми мають бути конкретно такими

Січень 84.00 84.00
Лютий 84.00 84.00
Березень 84.00 84.00
Квітень 84.00 84.00
Травень 84.00 84.00
Червень 84.00 84.00
Липень 294.82 294.82
Серпень 294.82 294.82
Вересень 294.82 294.82
Жовтень 301.12 301.12
Листопад 301.12 301.12
Грудень 306.10 306.10
Усього  2296.80 2296.80

Інформація актуальна для Персоніфікації 2010 тут і тут.