October 23, 2008

Use proxy settings from "Set up my proxy server" on Windows Mobile (C#)

The following code allows to retrieve xml with proxy details.

XmlDocument arg = new XmlDocument();
arg.LoadXml("<wap-provisioningdoc><characteristic-query type="\"CM_ProxyEntries\"/"></characteristic-query><wap-provisioningdoc><characteristic-query type="\"></characteristic-query>");
XmlDocument prox = ConfigurationManager.ProcessConfiguration(arg,
true);


Unfortunately if your proxy requires username and password this approach will return only username.

October 13, 2008

Букмарклет для додавання задачі до RememberTheMilk

Для чудового сервісу персональних задач RememberTheMilk існує букмарклет для швидкого додавання виділеного в браузері тексту як задачу.
Але полів там дуже мало. Мені наприклад хотілося б, щоб автоматично до задачі додавався URL на поточну сторінку. Ось модифікований букмарклет, який дозволяє це робити. Просто перетягніть його у свої букмарки.

October 10, 2008

Акціонерні товариства

У Системі розкриття інформації на фондовому ринку України є багато корисної інформації про кожне акціонерне товариство, а також про його реєстратора.
Наприклад, Відкрите акціонерне товариство "Володимир-Волинська птахофабрика"
Законодавчо діяльність акціонерних товариств регулюється Господарським кодексом.

Акціонерне товариство (джерело):
Акціонерним визнається засноване на установчому договорі та статуті товариство, яке має статутний фонд, поділений на певну кількість акцій рівної номінальної вартості, і несе відповідальність за зобов’язаннями тільки майном товариства.
За даними вікіпедії:
Існують AT закритого типу, акції яких розподіляються серед засновників, і AT відкритого типу, акції яких відкрито продаються й купуються.

Визначення акції (джерело):
Акція - це цінний папір без визначення строку обігу, який посвідчує внесення визначеного паю до Статутного фонду акціонерного товариства (компанії), дає право на участь в управлінні ним і на одержання частини прибутку у формі дивідендів, а також на участь у розподілі майна в разі ліквідації товариства (компанії). Повернення вкладених коштів акція не гарантує, вона не може бути пред'явлена підприємству з метою повернення коштів (крім випадку ліквідації). Якщо акціонер не задоволений прибутками, він може продати акції за ринковою вартістю.
На акції вказана її номінальна вартість, а продажна ціна називається її курсом.
Оподаткування дивідендів: згідно закону Про прибутковий податок з громадян, суми дивідендів, виплачених фізичним особам не підлягають оподаткуванню
Стаття 5. Суми виплат, що не включаються до сукупного оподатковуваного доходу
...
т) суми дивідендів, що були оподатковані під час їх виплати
відповідно до Закону України "Про оподаткування прибутку
підприємств" ( 334/94-ВР ); ( Пункт 1 статті 5 доповнено
підпунктом "т" згідно із Законом N 129/98-ВР від 13.02.98 )

Посилання:
РИНОК АКЦІЙ УКРАЇНИ (pdf, 26 стор.)
Основы основ: акции