January 3, 2006

Основи мови Scala

Огляд мови (rus)
  • Мова розроблялась впродовж 2001-2004 років
  • Уніфікує об'єктно-орієнтований та функціональний підхід
  • Орієнтована на підтримку компонентного програмування, акцентування на масштабованості
  • Мова реалізована на платформах Java та .Net

No comments: