June 12, 2007

Поточний стейтмент для заданого SPID (MS SQL Server)

1. Команда sp_who2 - відображає процеси, перша колонка - ідентифікатор процесу
2. Вибрати інформацію для процесу з системної таблиці: select * from sys.sysprocesses where spid=128
(З нього скопіювати значення поля sql_handle, воно буде потрібе для кроку 3)
3. Інформація про SQL стейтмент SELECT * FROM ::fn_get_sql(0x0100C0011739970F08C388120000000000000000)