April 23, 2008

Оптимальний режим запам'ятовування інформації

Щоб вести мову про запам'ятовування почати потрібно із забування. Забування це корисна функція мозку, завданням якої є:
- вивільнення ресурсів для більш корисної інформації
- менше інформації - легше знайти потрібну інформацію.
Доведено, що крива забування має експоненціальний вигляд. Проте, якщо періодично повторювати ті самі факти - то крива йде вниз з кожним разом все повільніше.

Відомо також, що якщо, наприклад проходить надто великий період часу між повторюваннями факту, то факти доводиться вивчати практично з нуля, з іншого боку занадто часте повторювання не приносить ефекту і вимагає більше ресурсів мозку та часу на навчання. Отже робимо висновок, що оптимальний варіант повинен бути як завжди десь посередині. Крім того бувають випадки, коли інформація потрібна на якийсь конкретний момент (типовий приклад - екзамен студентів :) ), в такому випадку існує оптимальний режим для повторювання саме для такого випадку.
Як же знайти цю золоту середину? По-перше такий режим залежить від індивідуальних особливостей пам'яті того, хто навчається, а по-друге від конкретних фактів (з якої сфери вони, як представлені).
Існують програми, які працюють з базами фактів, користувачі тестуються і програма автоматично розраховує оптимальний режим заучування фактів. Однією такою програмою є SuperMemo, програма розроблена для різних платформ, у тому числі для PocketPC.

Алгоритм роботи досить простий:
- Користувачу задається запитання
- Користувач відповідає (подумки або вголос)
- Показується правильна відповідь
- Користувач співставляє свою відповідь із правильною
- Ставить собі оцінку
На основі таких оцінок виробляється оптимальний режим запам'ятовування фактів. Бази фактів легко створювати самостійно, чи імпортувати txt/xml файли. Є також онлайнова бібліотека готових баз.
Одним із розробників і ідеологів SuperMemo є поляк Пьотр Возняк.
Описаний метод ефективного запам'ятовування базується на оптимальній періодичності повторювання фактів. Існує також інший підхід (який можна комбінувати з описаним методом), цей метод базується не так на повторюванні, як на розробці ефективних методів представлення фактів.

Цей документ у вигляді інтелект-карти, формат FreeMind.

1 comment:

Петро Нек said...

Знайшов безкоштовну альтернативу супермемо http://www.ichi2.net/anki/download/index.html
качаю, потестувати, правда для покетПК немає версії, проте вона опенсорс, може хтось і зробить...