May 10, 2007

Аналіз сервісу BountySource

BountySource - сервіс для хостингу опенсорсових проектів. Для власників проектів предоставляються SVN, хостинг файлів, трекінгова система, CMS. Принциповою відмінністю цього сервісу від інших сервісів є те, що для задач проектів у трекінговій системі користувачі мають змогу пропонувати грошову винагороду розробникаи за реалізацію задач, при чому за ту саму задачу винагороду можуть пропонувати багато користувачів.
Сервіс було засновано у 2004 році. Домен було зареєстровано ще у 2003 році. BountySource спочатку розроблялась на PHP, а з 18 березня 2006 року розробники перейшли на Ruby on Rails!
З кожним bug report чи feature request може бути асоційована певна грошова винагорода від довільного числа користувачів. Гроші відіграють роль стимулу для розробників, а також допомагають розробникам визначити пріоритети задач відповідно до реальних потреб користувачів. BountySource в даний момент інтегрована з PayPal.
Під Bounty в OpenSource розуміється грошова винагарода за реалізацію необхідної функції у OpenSource програмі.
В дечому аналогічний проект до BountySource - Fundable, який необмежується лише FOSS, але дозволяє організовувати групу, для реалізації будь-якої задачі. При створенні задачі, задається сума, яку потрібно зібрати групі, і кожен може внести свій внесок у групу.

No comments: