December 6, 2005

Snippet Compiler

Snippet Compiler

Простеньке середовище для програмування в C#, можна використовувати, коли потрібно протестувати невеличний фрагмент коду, але воблом відкривати проект в студії.

No comments: