December 22, 2005

Memoization

Memoization - Wikipedia, the free encyclopedia
Memoization - методика, яка використовується для прискорення комп'ютерних програм шляхом зберігання результатів функцій для подальшого використання.
Тільки функції, результат яких залежить лише від аргументів можуть використовуватись тут, інакше потрібні складніші методи кешування.

No comments: