December 9, 2005

Логіка Хоара

Призначення логіки: надати множину логічних правил, які дали б змогу робити висновок про коректність комп'ютерної програми з такою ж строгістю, як математична логіка.

Основною особливістю логіки Хора є Тріплет Хоара - має вигляд {P} C {Q}, де P - передумова, Q - після умова, C - безпосередньо код програми.

Логіка Хоара включає аксіоми і правила для всіх базових типів операторів імперативної мови програмування.

Hoare logic - Wikipedia, the free encyclopedia

No comments: