December 6, 2005

Створення систем без кодування

... середовище розробки, яке зводить використання тексту програми до мінімуму, дозволяє створювати об'єктну модель методом компонування з екземплярів базових класів, а зв'язки задавати шляхом встановлення властивостей об'єктів.


Нагадаємо основні положення об'єктного метода. Для вирішення поставленої задачі будуєтья об'єктна модель, яка має ряд елементів: абстрагування, ієрархія, інкапсуляція, модульність, типізація, паралелізм і збережність. Об'єктна модель будуєтсья з об'єктів, які повинні мати такі властивості: ідентифікація, яка дозволила б відрізнити один об'єкт від іншого; станом, який задає значення їх полів; поведінкою, яка реалізується методами об'єкта. Вирішення задачі забазпечуєтсья функціонуванням об'єктної моделі. Що, в свою чергу, досягається посиланням об'єктами повідомлень один одному і їх реакцією на ці повідомлення. Передача повідомлень здійснюється викликом методів об'єктів.


http://www.osp.ru/os/2004/06/049_print.htm
http://www.softcraft.ru/paradigm/oop/flora/index.shtml

No comments: